Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Banner

LL-karikavõistluste juhend

Eesti 2020.a. LL-karikavõistluste JUHEND


1. Võistluste eesmärk
Võistluste eesmärgiks on Eesti lühilaineamatööridest operaatorite oskuste arendamine ja
ülalhoidmine läbi kalendriaasta kestva võistluste tsükli, parimate operaatorite välja
selgitamine ja noorte raadioamatööride kaasamine raadiosporti.
2. Võistlustest osavõtjad
Võistlustest on kutsutud osa võtma kõik Eestis ametlikult registreeritud ja paiknevad
amatöör-raadiojaamad.
3. Võistlustingimused
3.1. Kõik osalejad võistlevad üldklassis sõltumata sellest, kas nad peavad sidet ühe või
mõlema tööliigiga.
3.2. Isikliku kasutusega raadiojaamade seas on arvestus operaatoripõhine, st sõltumata
võistluste etappidel osavõtja poolt kasutatavatest erinevatest kutsungitest, arvestatakse
antud operaatori sidepunktid ühtse koondtulemusena.
3.3. Ühe operaatoriga klubijaamad, mille kutsungi järelliide on kahetäheline ja mida on läbi
võistluste kasutatud ainult ühe ja sama operaatori poolt, arvatakse klubi soovil
operaatoripõhiselt isikliku kasutusega raadiojaamade hulka.
3.4. Mitme operaatoriga klubijaamades võib korraga eetris töötada vaid üks operaator, kuid
operaatorit võib võistluse ajal piiramatult vahetada. Klubijaamad, millede kutsungi järelliites
on ainult üks täht, arvatakse automaatselt klubijaamade hulka, seda sõltumata tegelikult
osa võtnud operaatorite arvust.
4. Võistluste läbiviimine
4.1.Karikavõistlused viib läbi ERAÜ LL-toimkond.
4.2. Võistlused viiakse läbi 9-s etapis laupäeva hommikuti vastavalt ERAÜ kalenderplaanile.
Aasta kokkuvõttes lähevad arvesse võistleja 7 parima etapi tulemust.
4.3. Etappide algus on 10:00 Eesti aja (EA) järgi ja lõpp 10:59 EA ning etapid koosnevad
kolmest võrdse pikkusega perioodist:
1. periood: 10:00-10:19 EA
2. periood: 10:20-10:39 EA
3. periood: 10:40-10:59 EA.
4.4. Iga perioodi jooksul on võimalik iga jaamaga töötada üks kord mõlemas tööliigis.
Lubatud tööliigid on SSB ja CW samaaegselt. Soovitatavad töösagedused: 3530-3560 kHz
CW, 3600-3650 kHz SSB. SSB sided võivad toimuda vaid sagedustel üle 3600 kHz ning CW
sided vaid sagedustel alla 3600 kHz.
4.5. Maksimaalne lubatud saatja väljundvõimsus on 20dBW ehk 100W.
4.6. Võistluste ajal vahetavad osavõtjad kontrollnumbreid stiilis RS(T) + side järjekorra
number alates 001. Sidede järjekorra number on tõusev ja võistlusetappi läbiv.
5. Võistlustulemuste arvestus
5.1. Iga lõpetatud kahepoolse võistlusside eest, seda sõltumata tööliigist, saab 1 punkti.
Võistlusetapi lõpptulemuse moodustab võistleja poolt antud etapil kogutud punktide
summa.
5.2. Arvestatakse vaid nende jaamadega peetud sidesid, mille kutsung esineb vähemalt
kolme osavõtja aruandes. Kui üks võistlusside osapoolest on oma aruandes eksinud
korrespondendi kutsungiga, vastuvõetud kontrollnumbriga või märkinud valesti tööliigi, ei
saa kumbki osaleja selle side eest arvestuslikke punkte. Samuti ei arvestada sidet, kui
kellaaegade erinevus korrespondentide aruannetes ületab 5 minutit.
5.3. Korrespondentide kutsungid, saadetud ja vastuvõetud kontrollnumbrid ning side tööliik
tuleb märkida aruandes täielikult.
5.4. Osavõtja aruandes tuleb eraldi märkida ka arvestuse liik (kui see nii määratakse):
- osavõtja on noorem kui 18 a.(kaasa arvatud);
- ainult ühe tööliigi kasutamine (CW või SSB);
- NB! Uus 2020.a. - osavõtja saatja võimsus ei ületanud 10W;
- klubijaam (kas ühe või mitme operaatoriga).
5.5. Osaleja erinevate personaalsete kutsungite alt (näiteks ES1TP, ES1TP/2 jne) aasta
jooksul saavutatud tulemused lähevad arvesse ühte koondtulemusse. Tulemus arvestatakse
sellele kutsungile, millist on antud aasta karikavõistluste etappidel enim kasutatud.
5.6. Noorte arvestusse (osavõtjad 18.a. ja nooremad) lähevad aruanded, millistes on
osaleja vanus selgelt ära märgitud. QRP-arvestuseks tuleb samuti see aruandes eraldi
ära märkida.
5.7. Igalt etapilt saavad osavõtjad kohapunkte vastavalt saabunud aruannete arvule.
Näiteks kui aruandeid saabus kokku 7, siis vastavalt viimase koha omanik ehk 7.koht saab
1 punkti, 6.koht 2 punkti jne. tõusvas järjekorras. Esikolmik saab etapilt veel ka lisapunkte:
esikoht 3, teine koht 2 ja kolmas koht 1 lisapunkti. Seega seitsme osavõtjaga etapi
punktiarvestus kujuneb selliselt:
1.koht 10p
2.koht 8p
3.koht 6p
4.koht 4p
5.koht 3p
6.koht 2p
7.koht 1p
Kontroll-logi (check-log) saatnud jaam arvestatakse etapil osalenute üldarvu sisse. Võrdse
tulemuse korral saab etapil parema koha osaleja, kelle tulemuse kinnitusprotsent on parem.
Juhul, kui see on võrdne, saab parema koha osaleja, kelle sidede kinnitusprotsent on
parem. Kui ka see on võrdne, läheb koht jagamisele ning mõlemad osavõtjad saavad
kõrgema koha punktid antud võistlusetapilt.
6.Tulemused ja autasustamine
6.1. Eesti lühilaine karikavõitjaks tuleb osaleja, kes on kogunud võistluste erinevatelt
etappidelt (7 parima etapi tulemusena) suurima arvu kohapunkte.
6.2. Üldklassi kolme parimat autasustatakse karikate ja vastava järgu diplomitega. Võrdse
tulemuse korral saab parema koha operaator, kes on samadel etappidel (vahetus
võistluses) olnud enim kordi teisest parem. Kui see on võrdne, saab parema koha
operaator, kes on hooaja jooksul saavutanud kõrgeima üldkoha (või kellel on neid rohkem).
Kui ka see näitaja on võrdne, saab parema koha operaator, kes on rohkem kordi osa võtnud
karikavõistluste etappidest. Kui ka see on võrdne, läheb koht jagamisele.
6.3. Eraldi karikatega autasustatakse üldklassi arvestuses kolme enim punkte kogunud
SSB, CW ja noort operaatorit, kui nimetatud arvestuse liikides on võistluse lõpetanud
vähemalt neli osavõtjat. Juhul kui nimetatud arvestuse mõnes liigis lõpetanute arv jääb
väiksemaks juhendiga määratud arvust, autasustatakse karika ja diplomiga ainult liigi
parimat ja ülejäänuid diplomitega.
6.4. Eraldi karika ja diplomiga autasustatakse parimat QRP-jaama (võimsus kuni 10W) ja
parimat klubijaama, selle operaatoreid autasustatakse diplomitega.
7. Võistluste aruandlus
Iga karikavõistlustest osavõtja esitab aruande osavõtu kohta (aruandes märkida kellaaeg
UTC-s!) hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul alates võistlusetapi toimumise ajast.
Kohtunikel on õigus mõjuva põhjuse olemasolul arvestada ka hilinenud aruandeid.
Aruanne tuleb saata e–postiga (ASCII ehk tekstifailina, soovitavalt cabrillos) aadressile:
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või laadida see üles LL KV kodulehel (tnx ES1TU!) aadressil:
http://minitest.ee/
Paberkandjal aruanne (ES-minitesti vorm) – kes ei suuda e-aruannet teha - tuleb saata
aadressile:
LL-KV via ES5JR
Ringtee 2-26,
61715 Tõrvandi, Tartumaa

Head võistlemist!
ERAÜ LL toimkond

Info edastatud ERAU poolt www.erau.ee

Eesti 2020.a. LL-karikavõistluste JUHEND 1. Võistluste eesmärk Võistluste eesmärgiks on Eesti lühilaineamatööridest operaatorite oskuste arendamine ja ülalhoidmine läbi kalendriaasta kestva võistluste tsükli, parimate operaatorite välja selgitamine ja noorte raadioamatööride kaasamine raadiosporti. 2. Võistlustest osavõtjad Võistlustest on kutsutud osa võtma kõik Eestis ametlikult registreeritud ja paiknevad amatöör-raadiojaamad. 3. Võistlustingimused 3.1. Kõik osalejad võistlevad üldklassis sõltumata sellest, kas nad peavad sidet ühe või mõlema tööliigiga. 3.2. Isikliku kasutusega raadiojaamade seas on arvestus operaatoripõhine, st sõltumata võistluste etappidel osavõtja poolt kasutatavatest erinevatest kutsungitest, arvestatakse antud operaatori sidepunktid ühtse koondtulemusena. 3.3. Ühe operaatoriga klubijaamad, mille kutsungi järelliide on kahetäheline ja mida on läbi võistluste kasutatud ainult ühe ja sama operaatori poolt, arvatakse klubi soovil operaatoripõhiselt isikliku kasutusega raadiojaamade hulka. 3.4. Mitme operaatoriga klubijaamades võib korraga eetris töötada vaid üks operaator, kuid operaatorit võib võistluse ajal piiramatult vahetada. Klubijaamad, millede kutsungi järelliites on ainult üks täht, arvatakse automaatselt klubijaamade hulka, seda sõltumata tegelikult osa võtnud operaatorite arvust. 4. Võistluste läbiviimine 4.1.Karikavõistlused viib läbi ERAÜ LL-toimkond. 4.2. Võistlused viiakse läbi 9-s etapis laupäeva hommikuti vastavalt ERAÜ kalenderplaanile. Aasta kokkuvõttes lähevad arvesse võistleja 7 parima etapi tulemust. 4.3. Etappide algus on 10:00 Eesti aja (EA) järgi ja lõpp 10:59 EA ning etapid koosnevad kolmest võrdse pikkusega perioodist: 1. periood: 10:00-10:19 EA 2. periood: 10:20-10:39 EA 3. periood: 10:40-10:59 EA. 4.4. Iga perioodi jooksul on võimalik iga jaamaga töötada üks kord mõlemas tööliigis. Lubatud tööliigid on SSB ja CW samaaegselt. Soovitatavad töösagedused: 3530-3560 kHz CW, 3600-3650 kHz SSB. SSB sided võivad toimuda vaid sagedustel üle 3600 kHz ning CW sided vaid sagedustel alla 3600 kHz. 4.5. Maksimaalne lubatud saatja väljundvõimsus on 20dBW ehk 100W. 4.6. Võistluste ajal vahetavad osavõtjad kontrollnumbreid stiilis RS(T) + side järjekorra number alates 001. Sidede järjekorra number on tõusev ja võistlusetappi läbiv. 5. Võistlustulemuste arvestus 5.1. Iga lõpetatud kahepoolse võistlusside eest, seda sõltumata tööliigist, saab 1 punkti. Võistlusetapi lõpptulemuse moodustab võistleja poolt antud etapil kogutud punktide summa. 5.2. Arvestatakse vaid nende jaamadega peetud sidesid, mille kutsung esineb vähemalt kolme osavõtja aruandes. Kui üks võistlusside osapoolest on oma aruandes eksinud korrespondendi kutsungiga, vastuvõetud kontrollnumbriga või märkinud valesti tööliigi, ei saa kumbki osaleja selle side eest arvestuslikke punkte. Samuti ei arvestada sidet, kui kellaaegade erinevus korrespondentide aruannetes ületab 5 minutit. 5.3. Korrespondentide kutsungid, saadetud ja vastuvõetud kontrollnumbrid ning side tööliik tuleb märkida aruandes täielikult. 5.4. Osavõtja aruandes tuleb eraldi märkida ka arvestuse liik (kui see nii määratakse): - osavõtja on noorem kui 18 a.(kaasa arvatud); - ainult ühe tööliigi kasutamine (CW või SSB); - NB! Uus 2020.a. - osavõtja saatja võimsus ei ületanud 10W; - klubijaam (kas ühe või mitme operaatoriga). 5.5. Osaleja erinevate personaalsete kutsungite alt (näiteks ES1TP, ES1TP/2 jne) aasta jooksul saavutatud tulemused lähevad arvesse ühte koondtulemusse. Tulemus arvestatakse sellele kutsungile, millist on antud aasta karikavõistluste etappidel enim kasutatud. 5.6. Noorte arvestusse (osavõtjad 18.a. ja nooremad) lähevad aruanded, millistes on osaleja vanus selgelt ära märgitud. QRP-arvestuseks tuleb samuti see aruandes eraldi ära märkida. 5.7. Igalt etapilt saavad osavõtjad kohapunkte vastavalt saabunud aruannete arvule. Näiteks kui aruandeid saabus kokku 7, siis vastavalt viimase koha omanik ehk 7.koht saab 1 punkti, 6.koht 2 punkti jne. tõusvas järjekorras. Esikolmik saab etapilt veel ka lisapunkte: esikoht 3, teine koht 2 ja kolmas koht 1 lisapunkti. Seega seitsme osavõtjaga etapi punktiarvestus kujuneb selliselt: 1.koht 10p 2.koht 8p 3.koht 6p 4.koht 4p 5.koht 3p 6.koht 2p 7.koht 1p Kontroll-logi (check-log) saatnud jaam arvestatakse etapil osalenute üldarvu sisse. Võrdse tulemuse korral saab etapil parema koha osaleja, kelle tulemuse kinnitusprotsent on parem. Juhul, kui see on võrdne, saab parema koha osaleja, kelle sidede kinnitusprotsent on parem. Kui ka see on võrdne, läheb koht jagamisele ning mõlemad osavõtjad saavad kõrgema koha punktid antud võistlusetapilt. 6.Tulemused ja autasustamine 6.1. Eesti lühilaine karikavõitjaks tuleb osaleja, kes on kogunud võistluste erinevatelt etappidelt (7 parima etapi tulemusena) suurima arvu kohapunkte. 6.2. Üldklassi kolme parimat autasustatakse karikate ja vastava järgu diplomitega. Võrdse tulemuse korral saab parema koha operaator, kes on samadel etappidel (vahetus võistluses) olnud enim kordi teisest parem. Kui see on võrdne, saab parema koha operaator, kes on hooaja jooksul saavutanud kõrgeima üldkoha (või kellel on neid rohkem). Kui ka see näitaja on võrdne, saab parema koha operaator, kes on rohkem kordi osa võtnud karikavõistluste etappidest. Kui ka see on võrdne, läheb koht jagamisele. 6.3. Eraldi karikatega autasustatakse üldklassi arvestuses kolme enim punkte kogunud SSB, CW ja noort operaatorit, kui nimetatud arvestuse liikides on võistluse lõpetanud vähemalt neli osavõtjat. Juhul kui nimetatud arvestuse mõnes liigis lõpetanute arv jääb väiksemaks juhendiga määratud arvust, autasustatakse karika ja diplomiga ainult liigi parimat ja ülejäänuid diplomitega. 6.4. Eraldi karika ja diplomiga autasustatakse parimat QRP-jaama (võimsus kuni 10W) ja parimat klubijaama, selle operaatoreid autasustatakse diplomitega. 7. Võistluste aruandlus Iga karikavõistlustest osavõtja esitab aruande osavõtu kohta (aruandes märkida kellaaeg UTC-s!) hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul alates võistlusetapi toimumise ajast. Kohtunikel on õigus mõjuva põhjuse olemasolul arvestada ka hilinenud aruandeid. Aruanne tuleb saata e–postiga (ASCII ehk tekstifailina, soovitavalt cabrillos) aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või laadida see üles LL KV kodulehel (tnx ES1TU!) aadressil: http://minitest.ee/ Paberkandjal aruanne (ES-minitesti vorm) – kes ei suuda e-aruannet teha - tuleb saata aadressile: LL-KV via ES5JR Ringtee 2-26, 61715 Tõrvandi, Tartumaa Head võistlemist! ERAÜ LL toimkond

  • Erau
  • Hamdmr
  • QRZ.ru
  • Cbfoorum
  • Tehnoturg

© 2020 Радиолюбители Эстонии. Все права защищены. Представленные на сайте логотипы являются собственностью компаний-производителей.

 

Посетителей сегодня: 171 -- Yesterday 353 -- Week 2014 -- Посетителей за месяц: 5176 -- Всего посетителей: 790772